Advertisement

Link Banner

Kegiatan Unik Saat Liburan yang Bisa Membuat Anak Cerdas

Posted by Unknown


"Kegiatan Unik Saat Liburan yang Bisa Membuat Anak Cerdas" - Bercuti bersama anak tentu merupakan perkara yang dinanti-nanti bagi semua orang tua. Tapi, apakah saat percutian Bunda tetap memberikan pengarahan yang baik bagi anak sehingga anak tetap aktif, produktif, dan kreatif? Ini dia yang biasa dilupakan oleh para Ibu masa bercuti tiba. Untuk itu, diperlukan beberapa aktiviti yang boleh tetap menunjang kecerdasan anak, tetapi juga menyenangkan bagi mereka. Berikut ini adalah beberapa kegiatan anak yang boleh dilakukan semasa bercuti dengan tetap menunjang kecerdasannya: 

Bermain Peranan 
Bermain peranan atau sandiwara merupakan satu aktiviti unik yang menyenangkan bagi anak sehingga mereka boleh meniru karakter dan tokoh idola dalam kehidupan nyata maupun maya. Berikan peluang kepada anak untuk memilih tokoh mana yang akan dilakonkan dan tanyakan kepadanya mengapa ingin memegang watak tersebut. 

Jika jawapan anak berorientasikan terhadap sesuatu yang baik, dokongilah anak dengan karakter yang siap dilakonkannya. Jika jawapan anak berorientasikan terhadap sesuatu yang negatif, arahkan anak untuk memandang sesuatu secara positif dan boleh mengelakkan sesuatu yang negatif. 

Bermain Muzik 
Hampir seluruh anak di dunia sangat suka bermain alat muzik. Walaupun mereka tidak boleh memainkannya, namun alat muzik tersebut boleh menjadi motivasi bagi anak untuk boleh benar-benar memainkannya. Berikanlah arahan yang tepat kepada anak sehingga Bunda dan Ayah juga tahu kemampuan dan minat muzik anak. 

Bermain Sukan 
Beberapa permainan sukan seperti sorok-sorok, enggrang, dan permainan fizikal lain tidak hanya membuat anak senang tapi juga melatih kecerdasan anak secara kognitif dan afektif. Anak akan dituntut untuk kreatif dan stabil secara emosional saat bermain permainan sukan tersebut. Hal ini boleh menunjang perkembangan fizikal maupun psikisnya. 

Bermain Kreatif 
Kreativiti merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Untuk itu, diperlukan media yang tepat bagi anak dalam mengembangkan kreativitinya. Saat percutian, Bonda dan Ayah sebaiknya mempergunakan masa bersama untuk bermain kreatif seperti membuat benda-benda dari barang-barang bekas atau membuat sesuatu yang ada dalam fikiran anak. 

Selamat menikmati masa bersama anak-anak, Ibu! 

{ 0 comments... or add one}


Posting Komentar